Yalınla Geleceğe Koşuyoruz

Yeşim Yalın YönetimYeşim Tekstil’de 2006 yılında hayata geçirilen Yalın uygulamalar ve Yalın Yönetim anlayışının sadece üretim birimlerinde değil, Business Unit, planlama, destek birimleri, ofisler ve tedarikçilerde de yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Var olan tüm süreçlerde yalın üretim yaklaşımındaki değere odaklanma esas kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, değer yaratmayan süreç ve faaliyetlerin kaldırılması ve sürekli gelişim metodu olan kaizen’lerin önemi ve katkısı çok büyüktür.

Hedeflerle yönetim yaklaşımının tüm çalışanlara yaygınlaştırılmasıyla birimlere ait performans göstergelerinde izlenen gelişim, Yeşim Tekstil’in “Gerçek Kuzey”indeki iş sonuçlarına da katkı koymaktadır.

Gerçek Kuzey

Yalın çalışmalar kapsamında, iletişim, paylaşma, takım olma, ekip ruhu ve değer yaratma kavramları, tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmiştir. Bu da Yeşim Tekstil’de yalın üretimin başarısının en önemli kaynağıdır.