Yeşim Anaokulu 

Yeşim çalışanlarının 0-6 yaş grubundaki çocuklarına ücretsiz hizmet veren 1000 çocuk kapasiteli kreş, çocukların tüm ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yapılmış, son derece modern bir tesistir. Halen 300 çocuğun devam ettiği Yeşim Anaokulu’nda özel kreşlerin eğitimine paralel bir eğitim verilerek çocukların, kişisel ve sosyal yönlerinin gelişimi hedeflenmektedir.

Yeşim KreşÇocukların sağlığı, mutluluğu ve eğitimleri için kreşte eğitim sertifikalı, 1 yönetici, 2 vardiya sorumlusu, 13 öğretmen, 2 hemşire ve 10 bakıcıdan oluşan toplam 28 kişilik uzman bir ekip çalışmaktadır.

Yeşim Tekstil, sağlıklı çocukların yetiştirilmesi için AÇEV ile ortak projeler yapmaktadır. Proje kapsamında, Yeşim kreşinde bulunan tüm öğretmenlerin ve burada çocuğu bulunan anne, babaların eğitilmesiyle sağlıklı ve doğru nesiller yetiştirilmesi ve yetiştirme sırasında ailelere destek verilmesi amaçlanmaktadır. Proje iki aşamada hayat geçirilmiş ve birinci aşamada kreş öğretmenlerinin, daha sonra da anne ve babaların eğitilmesi hedeflenmiştir.

Modern eğitim teknikleriyle çocuk yetiştirme eğitimleri

Kreş öğretmenlerine verilen eğitim, iletişim, güncel müfredat, klasik eğitim yöntemlerinden modern eğitim yöntemlerine geçiş konularını kapsamaktadır.

Anne ve babalara çocuk yetiştirme destek eğitimleri

Çocuk gelişimi ve ailenin rolü, çocuk gelişim alanları, çocuk yetiştirmede olumsuz yöntemler, davranışları kontrol edip etmemeyi etkileyen faktörler, çocuğu etkin dinleme, iletişim, hijyen ve ders çalışma alışkanlıkları konularını içermektedir.