Yeşim Anaokulu 

Yeşim çalışanlarının 0-6 yaş grubundaki çocuklarına ücretsiz hizmet veren 1000 çocuk kapasiteli kreş, çocukların tüm ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yapılmış, son derece modern bir tesistir. Halen yaklaşık 200 çocuğun devam ettiği Yeşim Anaokulu’nda özel kreşlerin eğitimine paralel bir eğitim verilerek çocukların, kişisel ve sosyal yönlerinin gelişimi hedeflenmektedir.

Yeşim KreşÇocukların sağlığı, mutluluğu ve eğitimleri için kreşte eğitim sertifikalı, 1 yönetici, 2 vardiya sorumlusu, 11 öğretmen ve 8 bakıcıdan oluşan toplam 22 kişilik uzman bir ekip çalışmaktadır.

Modern eğitim teknikleriyle çocuk yetiştirme eğitimleri

Kreş öğretmenlerine verilen eğitim, iletişim, güncel müfredat, klasik eğitim yöntemlerinden modern eğitim yöntemlerine geçiş konularını kapsamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına paralel düzenlenen okul müfredatının yanı sıra satranç, İngilizce ve drama gibi çocukların kişisel gelişimini destekleyen seçmeli dersler de yer almaktadır.

Anne ve babalara çocuk yetiştirme destek eğitimleri

Çocuk gelişimi ve ailenin rolü, çocuk gelişim alanları, çocuk yetiştirmede olumsuz yöntemler, davranışları kontrol edip etmemeyi etkileyen faktörler, çocuğu etkin dinleme, iletişim, hijyen ve ders çalışma alışkanlıkları konularını içermektedir.