Yeşim, küresel en iyi örnekler arasında

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, özel sektöre hizmet sunumuna katılım konusunda araştırmalar yapmak üzere görevlendirilen Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW), yayınladığı Bakım ve Rekabet Edebilirlik Saha Araştırması Raporunda Yeşim Tekstil’i; “Özel Sektörde Kadınların Bakım İhtiyaçlarını Karşılayan Küresel En İyi Uygulamalar” arasında gösterdi. Raporda Yeşim dışında farklı ülkelerde ve alanlarda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarına da yer verilirken, Yeşim’in özellikle yerinde çocuk bakımı ve diğer eşitlikçi girişimleriyle çalışanları için birçok fayda sağladığına, firmanın toplumsal cinsiyet eşitliği adına ortaya koyduğu projelerin şirketin itibarını artırmaya büyük katkı yaptığına ve şirketi diğerlerinden farklılaştırdığına vurgu yapıldı.

Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) tarafından yürütülen ücretsiz bakım hizmetleriyle ilgili çalışma, özellikle kadınların işgücüne katılabilmelerini, işgücünde kalabilmeleri için özel sektörün sağladığı ücretsiz bakım hizmetlerini ve bu hizmetlerin çalışanlar arasında nasıl eşit şekilde dağıtılabileceğini ele aldı. Araştırmada ayrıca özel sektörün bakım alanına dahil olmasının ekonomik ve ticari gerekçeleri detaylı olarak incelendi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından desteklenen proje, coğrafi olarak Güney ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yer alan ülkelere ve geçiş ekonomilerine odaklansa da araştırmada özellikle özel sektördeki paydaşlar için geliştirilen politika araçlarının küresel olarak değerlendirilebilmesi dikkat çekiyor.

Araştırmada Yeşim Tekstil ile birlikte California merkezli dış mekan, spor giyim ve ekipman firması Patagonia, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da faaliyet gösteren ve özellikle kadın hastalıklarına yönelik ilaçlar üreten 350 yıllık bir aile şirketi olan EMD Serono ve İtalya'nın Trento eyaletinde bulunan firmalarının rekabet gücü incelendi.

Araştırmada çoğu özel sektör firmalarının ücretsiz bakım çalışmalarını önemli bir maliyet unsuru olarak gördüğü ve bu alana yatırım yapmadığı ifade edildi. Çalışanların kaliteli çocuk bakım hizmetine erişememesinin firmalarda düşük verimliliğe yol açtığına değinilen araştırmada, ayrıca yüksek ciro elde edilmesi ve özellikle kaliteli kadın çalışanların işe alınması ya da elde tutulmasında zorluk çekilmesine yol açtığına vurgu yapıldı. Rapora göre kadınlar ücretsiz bakım işlerinde erkeklerden önemli ölçüde daha fazla zaman harcıyor. Kadınlar ayrıca erkeklere göre ev işlerinde iki kat, çocuk bakımında da dört kat daha fazla zaman harcıyor. Raporun ortaya koyduğu diğer tespitler de şu yönde: “Genç, yaşlı, hasta ve engelliler için kaliteli bakıma erişimin sağlanamaması, kadınların işgücüne katılımını azaltmakta ve toplumsal cinsiyetler arasındaki cinsiyet farklarını artırmaktadır. Kadınların kendilerine esneklik ve çocuk bakımı desteği sağlayan işyerlerini tercih etme ihtimalleri daha yüksektir. Çocuk bakımı seçenekleri sunan işverenler; devamsızlık, daha fazla odaklanma, daha fazla motivasyon ve bağlılık ile personel verimliliğini artırmaktadır. Kaliteli bakım hizmetlerine erişim olmadan birçok kadın işgücü piyasasından çekilir veya yarı zamanlı, hatta kayıt dışı ekonomide bakım sorumluluklarını yerine getirmek için zorla çalışmak durumunda kalır. İşletmelerde kaliteli bakım hizmetlerine erişim eksikliğinden kaynaklanan maliyetler hızla yükselir. Çocuk bakımına yatırım, kadının çalışma hayatına katılımını yüksek oranda artırabilir.”

Yeşim, kreş hizmeti ile farkını ortaya koyuyor

Çalışmada Yeşim Tekstil’in işgücünü olumlu yönde değiştirmek adına çalıştığına değinilirken, bir dizi proje aracılığıyla da yönetimsel kompozisyonla işyerinde cinsiyet eşitliğini teşvik ettiğine vurgu yapıldı. Raporda erkekleri ve kadınları teşvik etmek için çeşitli girişimlerde bulunan Yeşim’in uzun yıllar boyunca işyerinde eşit katılıma destek olduğu kaydedilerek, ölçüm sonuçlarına göre yerinde çocuk bakımı ve diğer eşitlik girişimleriyle Yeşim’in çalışanları için birçok fayda sağladığının altı çizildi.

Son yıllarda Türkiye’de de çeşitli platformlarda örnek gösterilen Yeşim kreşi, daha önce de Amerika’daki PRI radyosu tarafından bu konuda en iyi uygulamalar arasında gösterilerek programda çalışanlarla ve yöneticilerle yapılan röportajlar yayınlanmıştı.