Yeşil Fabrika ve Çevre

Yeşim Tekstil - Yeşil Fabrika Yeşil ÇevreYeşim Tekstil, topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek için;

• Çevre kirlenmesini önlemeyi,
• Kirliliği kaynağında azaltmayı,
• Çevresel faaliyetlerini ulusal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi,
• Müşterilerinin çevre ile ilgili kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
• Tüm çalışanlarına eğitimlerle çevre bilinci kazandırmayı,
• Tedarikçilerinin de çevresel konularda gelişmesine katkıda bulunmayı,

taahhüt ederek Çevre Yönetim Sistemini Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sisteminin üç ana başlığından biri olarak ele almıştır.

Yeşim Tekstil

Bu çalışmalar doğrultusunda;

Enerji ve Çevre Politikası 02 Ağustos 2004 tarihinde yayınlanmıştır.
• Çevre bilincinin oluşturulması için çalışanlara eğitimler verilmektedir.
• Fabrikadaki çevre boyutları ve çevre etkileri belirlenmektedir.
• Belirlenen bu boyutların kontrol altında tutulması için gerekli prosedür ve talimatlar oluşturulmaktadır.

Yeşil Fabrika

Yeşim Tekstil - Yeşil fabrika Yeşil ÇevreKüresel çevre ve gelecek için ne yapabilirim?

Yeşim Tekstil, bu sorudan yola çıkarak tüm süreçlerinin çevresel yükünü azaltmak ve kaynakları etkin şekilde kullanmak için Yeşil Fabrika projeleri oluşturmakta ve uygulamaktadır.

Bu doğrultuda yapılan başlıca çalışmalar;

Elektrik kullanımında tasarruf

• Kızgın yağ pompaları sisteminin iptali,
• Klima fanlarına sürücü uygulaması yapılarak değiştirilmesi,
• Su pompalarının verimli pompalarla değiştirilmesi ve sürücü uygulaması.

Yeşim Tekstil - Yeşil Fabrika Yeşil Çevre

Su kullanımında tasarruf

• Soğutma suyunun tekrar kullanılması,
• Kumaş boyamada kullanılan suyun sınırlanması.

 

Doğalgaz kullanımında tasarruf

• Atık su ısı geri kazanım sistemi.

• Ramöz makinelerinde bacaya eşanjör takılması ile yanma havasının ısıtılması.

Bu projeler doğrultusunda Yeşim Tekstil, 2008 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği "Sanayide Enerji Verimliliği" projesinde birincilik ödülü almıştır.

 Yalın üretim uygulamaları

• Stoksuz çalışma,
• Kaizenler ile her süreçte çevresel iyileşmeler hedeflenmektedir.

Atıkların yönetimi ve bertarafı

• İlgili yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ve kaynağında azaltma yapılmaktadır.

Yeşim bünyesinde Yeşil Fabrika projeleri kapsamında Yeşil Fabrika workshop'ları yapılmakta ve çalışanların önerileri alınmaktadır. Bu şekilde bu konunun şirket kültürü olarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.