İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeşim Tekstil İş GüvenliğiYeşim Tekstil'de daha güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamı yaratılması için;

• İş sağlığı güvenliği risklerini belirleyerek kontrol altına almayı, 
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuatı ve müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standardlarına uygun olarak yürütmeyi,
• Sürekli gelişmeyi sağlamak üzere yönetim sistemini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmeyi,
• Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi,
• Tedarikçilerinin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt etmiştir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Yeşim Tekstil Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi'nin üç ana başlığından birisini oluşturmaktadır.

02 Ağustos 2004 tarihinde, bu amaçları gerçekleştirmek yolundaki taahhütleri içeren Yeşim İş Sağlığı ve  Güvenliği Politikası yayınlanmıştır.

Sosyal Uygunluk-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Yaygınlaşması İçin Eğitim

Yeşim Tekstil İş Güvenliği

Sosyal Uygunluk – Çevre – İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin fabrika içinde bilinmesi ve benimsenmesi için her yıl çalışanlara ve yeni işe alınanlara sosyal uygunluk konularında periyodik olarak eğitimler verilmektedir.

Firma, Temmuz 2006 tarihinden itibaren AKUT ile ortak projeye başlamıştır. Proje amacı, Yeşim Acil Durum Yönetim Sistemi’nin iyileştirilmesi, acil durumlar konusunda çalışanların ve yakın çevrelerinin bilinçlendirilmesi, genel farkındalık düzeyinin artırılması, teknik yetkinlik kazandırılması, acil durumlarda kurumsal sürekliliğin devam ettirilmesidir.

Proje kapsamında;

Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Eğitimi,

Kurtarma Eğitimleri, Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Eğitimi,

Triaj ve Afet Tıbbi Eğitimi,

Enkaza Müdahale ve Enkaza Yaklaşma Teknikleri Eğitimi,

Acil Durum Yöneticileri Eğitimleri verilmiştir.

İç Denetimler

Yeşim, oluşturduğu Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemi’ne uyumu, programlı iç denetimler, programsız iç denetimler ve 7S denetimleriyle kontrol etmektedir.

Programlı İç Denetim

Bu denetimler, tüm şirketin denetlendiği geniş kapsamlı denetimlerdir. Planlı denetleme tamamlandıktan sonra gözlemler, uyarılar, varsa minor-major uygunsuzluklar, ilgili ünite yöneticisine gönderilir; düzeltici ve önleyici faaliyetler QDMS bilgisayar programında planlanır ve takibi yapılır.

Programsız İç Denetim

Haftalık olarak gerçekleştirilen, geniş kapsamlı denetimlerin yanı sıra dar kapsamlı denetimler de yapılmaktadır. Haftalık programsız iç denetimlerde çıkan uygunsuzluklar, İç Denetleme Raporları’na eklenir.

7S Denetimleri

Sosyal Uygunluk ve İnsan Kaynakları Bölümü, çalışan hakları ve memnuniyeti, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında Yalın Ofis'le birlikte 7S denetimleri gerçekleştirmektedir. Yıllık denetim planları kapsamında periyodik olarak 7S denetimleri gerçekleştirilir.

Tedarikçi Değerlendirme

Yeşim; tedarikçilerinin ve alt üreticilerinin sosyal uygunluk uygulamalarını kademeli olarak kendi politikası paralelinde geliştirmeyi hedefler. Tedarikçi firmalar için el kitabı ve örnek sosyal uygunluk politikası hazırlanarak, bu firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerine katkıda bulunulmaktadır. Tedarikçi firmalar sosyal uygunluk konularında periyodik olarak denetlenmekte ve aksiyon planları hazırlanmaktadır.