Yeşim'in Mükemmellik Anlayışı

1. Sonuçlara Yönlendirme: Mükemmellik, ilgili tüm paydaşların gereksinimlerinin dengelenmesine ve karşılanmasına bağlıdır. Mükemmelliğin, tüm paydaşlar için değer yaratmak, sürdürülebilir uzun vadeli başarı sağlamak, kazan-kazan ilişkileri kurmak gibi yararları bulunmaktadır. Yeşim’de çalışanların iş sonuçlarına yönelik hedefleri vardır. Yeşim’de her çalışan kendi hedeflerini gerçekleştirerek, firmanın hedeflerine de katkıda bulunmuş olur.

Performans Değerlendirme

2. Müşteri Odaklılık: Müşteri bağlılığını sağlamanın, müşteriyi elde tutmanın ve pazar payı elde etmenin en iyi yolu, mevcut ve potansiyel müşterilerin gereksinimlerine net bir biçimde odaklanıp, değişen beklentilere hızlı ayak uydurabilmektir.

Yeşim Tekstil, özellikle tüm birimlerde nihai kullanıcıların beklentilerini dikkate almayı ve bunu yerinde kalite ile sağlamaya çalışırken, ürün de karşılaşılabilecek güvenlik ve kaliteyle ilgili riskleri bilimsel yöntemler kullanarak en erken aşamada öngörüp engellemeyi ve böylelikle sıfır hatayı hedeflemektedir.

Yeşim’in gerçek kuzeyinde müşterileri vardır. Bu doğrultuda hedefler, dünya devi firmaların stratejik ortaklığını yapmanın gereklerine göre hizalanmaktadır.

Gerçek Kuzey

3. Liderlik ve Amacın Tutarlılığı: Bir kuruluşun liderlerinin davranışları, oradaki amacın berraklığını ve birliğini sağlarken, hem kuruluşun, hem de çalışanların mükemmelliğe erişebilecekleri bir ortam yaratır. Yeşim yönetimi, açık bir biçimde yönünü belirlemiştir. Liderlerin ve çalışanların hedeflerinin de bu doğrultuda olması için gereken desteği vermektedir.

4. Süreçler ve Verilerle Yönetim:

Kuruluşlar, en iyi performanslarını, birbiri ile ilişkili tüm faaliyetler anlaşıldığı, sistematik bir biçimde yönetildiği ve işlemleri planlanan iyileşmeleri ilgilendiren kararlar, paydaşların görüşlerini kapsayan güvenilir bilgilere dayanılarak alındığı zaman gösterirler.

Şirketimiz tüm süreçler arasındaki ilişkiyi gözeten bir kalite yönetim sistemi yürütmeyi ve bu sistemi yalın felsefe ile hizalamaktadır.

Her bölüme ait ölçülebilir KPI’lar,  Oracle sistemiyle desteklenmiş, veri analizlerinin daha kolay ve sürekli iyileştirmenin temeli olan kök nedene daha kolay ulaşılabilir bir şekilde sistemler sürekli gelişmeye katkı da bulunmaktadır.

Yalın Yönetim

5. Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılım: Bir kuruluşun çalışanlarının potansiyelinin tam olarak yaşama geçirilebilmesi için, paylaşılan değerler ile güven ve yetkilendirme kültürü olması gerekir. Böyle bir ortam herkesin katılımını kolaylaştırır. Yeşim Tekstil'de düzenli olarak çalışan memnuniyeti anketi yapılmaktadır. Yeşim Tekstil her bireyin gelişiminin, şirketin hedeflerine yaklaşmasındaki önemin farkındadır.

6. Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik ve İyileştirme: Kuruluşun performansı, bilgi birikimi, öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme kültürü içinde yönetilir ve paylaşılırsa, en üst noktasına çıkar. Firmamızda bu amaçla, bireysel öneri sistemi ve kaizen uygulamaları gibi sürekli öğrenme ve iyileştirme trendinin yakalanacağı araçlar kullanılmaktadır.

İnovasyon

7. İşbirliklerinin Geliştirilmesi: Bir kuruluşun en iyi performansını ortaya koyması, işbirliği yaptığı kuruluşlara duyulan güvene, bilgi birikiminin paylaşılmasına ve bütünleşmeye dayalı karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmasına bağlıdır. Yeşim Tekstil tedarikçileri ve müşterileriyle uzun bir zincirin parçası olduğunun bilinciyle hareket etmektedir.

Tedarikçilerine düzenli olarak hazırladığı kazan kazan ilişkisine bağlı olarak scorecardlar ile bilgilendirme de bulunarak ve yapılan denetimler ile hem tedarikçilerin gelişimine katkıda bulunmayı hem de kendi sistemlerini kurmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

Müşterilerine de düzenli geri bildirim vermek, onları daha iyi tanımak ve aynı bakış açısına sahip olmak için çeşitli ortak projeler üretmektedir.

Tedarikçi Yetkilendirme

8. Toplumsal Sorumluluk: Kuruluşun ve çalışanlarının uzun vadeli çıkarlarının korunması, etik bir yaklaşımın benimsenmesine; genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan düzenlemelerin aşılmasına bağlıdır. Bu da firmanın, sosyal sorumluluk ve sosyal uygunluk alanında yapılan çalışmalarla toplumdaki varlığını ve bilinirliğini bir kez daha vurgulaması demektir. Yeşim Tekstil bu konuya büyük önem vermekte ve bu doğrultuda yaptığı çalışmaları da SA 8000 belgesi ile belgelendirmiştir.

Yeşim Sosyal Uygunluk SA8000 Belgesi

Kalite politikası

ISO 9001 Belgesi