Yeşim Tekstil'de Yalın Yönetim

Yeşim Yalın Yönetim

Günümüzün verimlilik, kalite, insan kaynağı yönetimi, süreç iyileştirme ve kârlılık açısından en etkili üretim ve yönetim modellerinden biri olan Yalın Düşünce, Yeşim Tekstil’de 2006 yılında hayata geçirilmiş olup halen üretimin ve yönetimin her aşamasında tüm hızıyla devam etmektedir.

 

 

Yalın düşünce ile amaç;hem üretim hem de destek birimlerdeki tüm süreçlerde değere odaklanarak israflardan arınmış, değer yaratmayan süreçleri azaltan bir üretim ve yönetim modelini oluşturmaktır. Bu doğrultuda, sürekli gelişim ve küçük adımlarla iyileştirme metodu olan kaizen ve problem çözme yaklaşımının her seviyeye indirgenmesini sağlayan PDCA (PUKÖ) tekniğinin önemi ve katkısı çok büyüktür. Ayrıca yalın yönetim ile sadece süreç gelişimi değil, insan gelişimine de odaklanılarak farklı hedef kitlelere göre çeşitli eğitim programları ve çalışmalar da göz önünde bulundurulmaktadır.

 

Yalın tekniklerin en önemlilerinden biri olan hedeflerle yönetim yaklaşımının hoshin X matrisleriyle ve yıllık faaliyet planlarının oluşturulmasıyla tüm çalışanlara yaygınlaştırılarak birimlere ait performans göstergelerinde izlenen gelişim, Yeşim Tekstil’in iş sonuçlarına da katkı sağlamaktadır.

 

İnsan odaklı yönetim sistemi olan yalın çalışmalar kapsamında, iletişim, paylaşma, takım olma, ekip ruhu ve değer yaratma kavramları, tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmiştir. Bu da Yeşim Tekstil’de yalın üretimin başarısının en önemli kaynağıdır.

 

Yeşim Tekstil’de değere odaklanmayı ve israfı azaltmayı hedef alacak şekilde uygulanan başlıca Yalın Üretim teknikleri şöyledir: Standart İş, Andon, Yerinde Kalite, 5S, Çekme Sistemi, Tek Parça Akış, Değer Akış Haritalama, PDCA (PUKÖ), Yalın Yerleşim, Hat Dengeleme, Otonom Bakım, SMED (Hızlı Hat Değişimi), Kaizen, Stratejik A3,  Hoshin Kanri, Süreç Analizi, İşbaşı Eğitimleri, Beceri Geliştirme.