Yeşim’li Olmak

Yeşim’de çalışmak için dış kariyer portalımız olan “Kariyer.net” üzerinden ilanlarımızı takip edebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca fabrikamıza gelerek iş başvuru formu doldurarak da başvurularınızı yapabilirsiniz.

İşe alım

Yeşim Tekstil, hazır giyim sektöründe dünya markaları ile çalışmakta ve tüm faaliyet alanlarında çalışanların gelişimine destek vermekte, yenilikçi ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Personel alımlarında firmanın yönetim politikasına ve kurum kültürüne uygun, iş ve işyeri verimliliğinin dinamik tutulmasını sağlayacak personelin seçilmesi amacıyla aşağıdaki süreç takip edilir:

Yeşim İnsan Kaynakları

 Aday Başvuru Havuzu’ndan pozisyona uygun bulunan adaylar ile öncelikle ön görüşmeler telefon mülakatı ile yapılır. Mülakat sonucunda olumlu değerlendirilen adaylar detaylı mülakat yapılabilmesi için Yeşim’e davet edilir. Davet edilen adaylara yetkinlik bazlı mülakat ve pozisyon için gerekli tüm testler yapılır. Pozisyonun özelliklerine göre, uygulanan görüşmeler sonucunda olumlu değerlendirilen adaylar için referans kontrolü yapılır. İnsan Kaynakları ve ilgili departman tarafından olumlu değerlendirilen adaya firmanın ücret yönetiminde kullandığı pozisyon/kademe skalasına göre maaş teklifi yapılır. Olumlu değerlendirilen adayın ücret teklifini kabul etmesi halinde işe kabul mektubu ve evrak listesi gönderilir. Belirlenen tarihte iş başı verilir.

Oryantasyon

Aramıza yeni katılan çalışanlarımızın firmamızı ve iş süreçlerini öğrenmesi ve tanıması için genel ve bölüm oryantasyonu olmak üzere 2 aşamalı program uygulanır:

  • 3 günlük firma oryantasyon programı uygulanır, program sonunda Oryantasyon sertifikası ve Oryantasyon Kitapçığı verilir.
  • Genel oryantasyon programının uygulanmasından görev tanımında yer alan bölüm oryantasyonu uygulanır.

Yeşim'de staj

Lisans, Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Lisesi öğrencilerinden staj yapmaları zorunlu olanların (sigortalarının okul tarafından ödenen stajyerler) Şubat – Şubat tarihleri arasında Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları bölümüne gelerek başvuru formları doldurmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan adaylar ile mülakat yapılarak, değerlendirmeler sonucunda Mayıs ayı içerisinde tüm adaylara olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılmaktadır.

Performans Değerlendirme

Şirket stratejileri doğrultusunda her yıl başında Şirket Hedefleri, Departman Hedefleri, Birim Hedefleri ve Bireysel Hedefler oluşturulur ve online sistemde takip edilir. Belirlenen hedefler altı ayda bir gözden geçirilmekte, altı aylık ve yıllık gerçekleşen görüşmeler doğrultusunda performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Ücret Yönetimi

Türkiye’de ve dünyada kurumsal firmalar tarafından yaygın şekilde kullanılan Korn Ferry Group sistemi kullanılmaktadır. Ücret belirlenirken iş analizi ve iş değerleme çalışmaları yapılmaktadır. ücretlendirme sistemi yapılan bu çalışmalar ve analizler neticesinde oluşan pozisyon ve kademelere göre belirlenir.