İş Dünyası “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin” Güçbirliği Yapıyor

Yeşim Tekstil koordinatörlüğünde, BUSİAD (Bursalı Sanayici ve İşadamları Derneği) ve BUİKAD (Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği) işbirliği ile organize edilen İş Dünyasında Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Toplantısı, BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Bursa  iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcilerine toplumsal cinsiyet eşitliği  ve iş hayatında kadının güçlenmesi için güçbirliği yapmak için ortak platforma katılma konusunda çağrı yapıldı. 

Dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaların Bursa’ya taşınması hedefiyle oluşturulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu toplantısı, Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bursa’da “Kadın Dostu Firmaları” arttırarak Bursa’yı Türkiye’de pilot il haline getirme amacını taşıyan platformun ilk toplantısında çalışma yöntemleri ve hedefler hakkında bilgilendirme yapılarak ilerleyen süreçte takip edilecek yol haritası değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, BUİKAD ve Yeşim Tekstil’in liderliğinde Bursa’da kadının güçlenmesi için ortak bir platform kurulmasını desteklediklerini ve konuyu fazlasıyla önemsediklerini belirtti. Küresel düzeyde istihdamın ağırlığının erkeklerin üzerinde olduğu gerçeğinin iş dünyasındaki ayrımcılığı ön plana çıkardığını ifade eden Baylan, “Bu ayrımcılığa neden olan alt etkenlerin en kısa sürede aşılması en büyük dileğimizdir. Bizler inanıyoruz ki iş dünyasındaki bu ayrımcılık, ahlaki ve toplumsal sorun olmanın yanında, ekonomik büyümeyi, dolayısı ile toplumsal refahı da etkiliyor. Diğer taraftan bir sivil toplum kuruluşu olarak cinsiyet temelli ayrımcılık dâhil her türlü ayrımcılığı toplumsal hayatın her alanından kaldırmanın; bireylerin, şirketlerin, devletin ve sivil toplumun ortak sorumluluğu altında olduğuna inanıyoruz” diye konuştu. 

Baylan’ın ardından söz alan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın da Küresel Cinsiyet Uçurumu 2016 Raporuna göre Türkiye’nin dünya genelindeki 144 ülke arasında 130. sırada yer aldığını ifade etti. AB ülkelerindeki en düşük kadın istihdam oranı yüzde 41,3 iken, Türkiye'de bu oranın yalnızca yüzde 28,6 olduğunu kaydeden Yalçın, “TÜİK Haziran 2015 İş gücü İstatistiklerine göre Türkiye’de 19,8 milyon kadın istihdama dâhil değil. Yapılan istatistikler; kadınların iş dünyasında erkekler ile eşit hak ve fırsatlara sahip olması ve potansiyellerinin tamamını gerçekleştirmeleri durumunda, ülkelerin 2025 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’larına (GSYH) 28 trilyon dolar katkıda bulunabileceğini ortaya koyuyor” diye konuştu. Yalçın, şöyle devam etti:Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülke geneline yayılması için; yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilip gözetilmediğini ölçmek, sonuçları değerlendirmek ve çıkan sonuçlardan toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar geliştirmek çok önemlidir. Siyasette, çalışma yaşamında, eğitim ve sağlık alanında salt kadınların sayısal olarak varlıklarının arttırılması değil, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliği temelli dönüşüm yönünde bir çağrı olarak okunmalıdır. Bu sorunun sadece kadınların değil, toplumun problemi olduğunu algılamaz, erkek - kadın ayırt etmeden bu konuda gerçekten içten gelerek çalışmaya devam etmezsek; maalesef bu oranların değişmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma göstermemiz hayal olacak. Kadınlar, dünya ekonomisinin değerlendirilmeyen en büyük kaynağıdır.”

“Kadın güçlenirse, toplum güçlenir”

Birleşmiş Milletler Global Compact Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur da Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu ile ilgili bir sunum yaparak, platformun kuruluş amacı, hedefleri ile birlikte Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışmaları ve WEP’s  Kadının Güçlenmesi İlkeleri hakkında bilgi verdi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) kadın ve erkeklerin işgücüne katılım oranlarının birbirine yaklaşması durumunda 2030 yılı itibariyle Türkiye’nin de dâhil olduğu tüm OECD ülkelerinin toplam ekonomilerinde %12’lik potansiyel bir artış sağlanacağını öngördüğünü belirterek, “Bu nedenle kadını iş hayatında daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Biz Global Compact Türkiye Kadını Güçlendirme Çalışma grubu olarak ‘Kadın güçlenirse, toplum güçlenir’ sloganından yola çıkarak Türkiye genelinde holdinglerin, firmaların ve KOBİ’lerin katıldığı bir çalışma platformu kurduk. Amacımız Bursa’da da böyle bir platform kurarak Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları şehrimize taşımak ve Bursa’yı bu konuda pilot il olarak konumlandırmak” şeklinde konuştu.

Cesur, şöyle devam etti: “Kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yapan veya yapmak isteyen firmaları bir araya getireceğimiz bu platformda şirketler arası öğrenme süreçlerini desteklemeyi, firmaların kadın çalışanları ile ilgili yaptıkları iyi uygulamaları paylaşmalarını sağlayarak bir sinerji yaratmayı ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEP’s ilkeleri) ülke çapında yayılımına destek vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temelini oluşturan şiddet konusunda da iş dünyası olarak ortak bir politika geliştirerek bu konuya vurgu yapmak da diğer bir hedefimiz. Bursa iş dünyasını bu oluşum içinde yer almaya davet ediyoruz.”