Enerjide sürdürülebilir adım

Sürdürülebilirliği bir şirket kültürü olarak benimseyen Yeşim Tekstil doğaya karşı sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor. Enerji tüketimini azaltmak ve enerji temininin sürekliliğini sağlamak adına uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yapan Yeşim Tekstil, Türkiye’de sürdürülebilir enerji yönetiminin en önemli taahhütlerinden biri olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandı. Standardın ulusal ve uluslararası sektörler de dahil, geniş uygulanabilirliği mümkün olduğu takdirde dünyanın enerji kullanımının % 60’a kadar etkilenebileceği tahmin ediliyor.

Amacı özellikle enerji üretimi fazla sanayi tesislerinin enerji yönetimi için bir çerçeve oluşturarak enerji israfının önüne geçen bir enerji yönetim sistemi kurmak olan ISO 50001 belgesi belirli denetimler sonucunda şirketlere veriliyor. Yeşim Tekstil kasım ayında geçirdiği denetimlerle belgeyi almaya hak kazandı. Yeşim Tekstil ISO 50001 belgesi ile, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek üretim yaptığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Üç yıl geçerliliği olan belge ile ilgili Yeşim Tekstil her yıl bir denetimden geçecek. Yeşim, ISO 50001’in getirdiği standartlara uygun olarak, önümüzdeki dönemde enerji tüketimini azaltmak ve enerji maliyetlerini düşürmek için mevcut enerji yönetim sistemini daha iyi seviyelere taşıyacak çalışmalara başladı.

ISO 50001: 2011 Nedir?
   
Enerjinin her geçen gün daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe tüm işletmelere uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle iç içe olarak da yürütülebilecek bir enerji yönetim sistemidir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını oluşturması, hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim çalışmaları ile enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin yapılması esaslarına dayanmaktadır.