Yeşim Kreşi en iyi örnek seçildi

Kadın istihdamını arttırmaya ve kadının güçlenmesine yönelik çalışmaları kurum kültürünün bir parçası olarak gören Yeşim Tekstil, Birleşmiş Milletler (BM) Women ile BM Global Compact tarafından ortaklaşa oluşturulan "Kadının Güçlenmesi Prensipleri"ne (WEPs) 2015 yılında imza atmıştı. Yeşim Tekstil’in Eczacıbaşı Holding’le birlikte eşbaşkanlık görevini de yürüttüğü Global Compact Türkiye - Kadının Güçlenmesi Grubu kadının güçlenmesi konusunda birçok çalışmaya liderlik ediyor. İşte bu çalışmalardan biri de imzacı firmaların kadının ekonomik hayata katılımını arttırması ve iş hayatında cinsiyet eşitliğini sağlayabilmesi için firmalara yön gösterici olacak Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi’nin hazırlanması idi.

 

Yeşim Tekstil’in hazırlanması aşamasında da katkı verdiği, iki yılda tamamlanan bu rehber geçtiğimiz haftalarda tüm kamuoyuna sunuldu. İşte bu rehberde Yeşim Tekstil bünyesinde yer alan ve  bu yıl 29. yılını kutlayacak olan Yeşim kreşi, firmaların kadının güçlenmesi konusunda yaptıkları çalışmalar arasında  en iyi örneklerden biri olarak yerini aldı. Rehberde, halen 250 çocuğun faydalandığı Yeşim kreşi ile ilgili bilgiler yer alıyor.

 

Birleşmiş Milletler'in küresel bazda yürüttüğü WEPs platformu, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer almasını sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefliyor. Dünya çapında 1200’den fazla imzacısı bulunan WEPs’in Şubat 2017 itibariyle Türkiye’den 150 imzacısı bulunuyor. Türkiye bu imzacı sayısı ile  dünyada en fazla WEPs imzacısı olan Japonya’dan sonraki ikinci ülke konumunda bulunuyor.