Yeşim Tekstil ÜSİGEM Elele

Yeşim Tekstil –ÜSİGEM arasında imzalanan bu protokol, üniversite sanayi işbirliğinin profesyonel bir kimliğe bürünmesi açısından da Bursalı sanayicilere örnek teşkil edecek. Protokol aynı zamanda ÜSİGEM’’in özel bir firma ile imzaladığı ilk protokol olma özelliğini de taşıyor.

Yeşim Tekstil’de düzenlenen törende protokolü Yeşim Tekstil adına firmanın Ceo’su Şenol Şankaya, Uludağ Üniversitesi adına da UÜ Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz karşılıklı imzaladı.